Každá barva je ekologická

Každá barva je ekologická

Jako největší světová společnost jsme v AkzoNobel Powder Coatings hrdí na náš závazek k ekologicky šetrným a trvale udržitelným výrobkům a technologiím. Je to seriózní závazek a naším cílem je zůstat mezi prvními třemi společnostmi v Dow Jones Sustainability Index (index udržitelnosti).

Proč je každá barva ekologická?

Globální oteplování. Omezení obnovitelných zdrojů. Poškození životního prostředí. Toto je drsná realita 21. století.

Dnešní firmy a organizace jsou zavázány ke snížení dopadu své činnosti na životní prostředí. Vládní směrnice jsou stale přísnější, důraz je kladen na trvalou udržitelnost. Použití práškových barev je jedním ze způsobů jak toho dosáhnout.

Máme dlouhou historii v odstraňování škodlivých látek z našich nátěrových hmot – často jsme ukazovali cestu, zatímco nás jiní následovali.

V našich práškových barvách nejsou toxické olovnaté pigmenty a jsme světovým lídrem vytvrzovacích technologií bez použití TGIC. (Triglycidyl Isokyarunát se používá jako vytvrzovací činidlo v práškových nátěrových hmotách od roku 1970).

Ale co je tak ekologické?

Jednoduše vzato:

  • V práškových nátěrových hmotách nejsou žádné těkavé organické látky.
  • V práškových nátěrových hmotách nejsou žádné těžké toxické kovy jako olovo a chrom.
  • Po použití práškových nátěrových hmot nezbude téměř žádný odpad. Každý přestřik může být regenerován, recyklován nebo přepracován.
  • Práškové barvy Interpon jsou odolné. Snižují potřebu výměny výrobků nebo nátěrů.
  • Mnoho našich práškových nátěrových hmot má nižší ekologickou stopu než konkurenční výrobky.

Žádné těkavé organické látky, rozmanité výhody

Práškové barvy firmy AkzoNobel mají řadu přínosů pro životní prostředí. Mezi nejvýznamnější je nulový obsah těkavých organických látek.

Prášková nátěrová hmota je tvořena ze surovin, stejně jako ostatní barvy, ale bez organických rozpouštědel. To znamená, že se během aplikace neuvolňují do ovzduší žádné těkavé organické látky.

Jelikož v našich práškových barvách nejsou rozpouštědla, snižuje se tak riziko požáru při skladování a manipulaci.

Unikátní metody aplikace práškové nátěrové hmoty bez obsahu rozpouštědel může být aplikováno v jedné vrstvě, přebytečný prášek se shromažďuje a opět se použije. Prášková nátěrová hmota je ve výsledku vysoce využitelná, vzniká velice málo odpadu a je snížena ekonomická cena produktu.