Udržitelnost

Práškové nátěrové hmoty: Ekologický Gigant

Co je tak speciálního na našich produktech? Dvě věci. Za prvé, většina produktů naší společnosti AkzoNobel Powder Coatings má mnohem menší ekologický dopad ve srovnání s jinými alternativami na trhu. A za druhé, naše nátěry dosáhli ocenění Sustainable Platinum SMaRT (týkající se udržitelnosti).

Naše nátěrové produkty nabízí mnoho enviromentálních výhod. Práškové hmoty jsou vyrobeny ze surovin, podobně jako ostatní nátěrové hmoty, ale bez organických rozpouštědel. Díky tomu, nedochází během aplikace k uvolňování těkavých organických sloučenin (VOCs) do ovzduší. Stejně tak není potřeba k práškům žádné rozpouštědlo, čímž se snižuje nebezpečí požáru při skladování a manipulaci. 

Jedinečné metody nanášení přáškových nátěrů jsou také výhodné. Umožňují aplikaci produktu, bez použití rozpouštědel, v jednovrstvém procesu a znovupoužití případného přebytku prášku. To znamená, že výsledkem procesu aplikace práškových nátěrových hmot je vysoká zužitkovatelnost, nižší ztráty a nízké ekonomické náklady.