Jaké výhody má používání práškových barev?

Prášek je připraven k okamžitému použití

Práškové barvy můžete používat okamžitě – není nutné je míchat s ničím jiným, jako například s rozpouštědly nebo katalyzátory.

Prášek snižuje nebezpečí požáru

Práškové barvy neobsahují žádná rozpouštědla. Díky tomu je výrazně sníženo riziko požáru, což následně snižuje náklady na bezpečnostní vybavení ve vaší továrně a také náklady na pojištění. 

 

Prášek je ekologický

Protože práškové barvy neobsahují rozpouštědla, která se nepoužívají ani během jejich aplikace, neprodukují práškové barvy velké množství odpadu.

Prášek nevytváří riziko tekutého odpadu

Lakovací kabiny čištěné vodou se nejčastěji používají při aplikaci tekutých barev. Voda s barvou zde vytvoří emulzi, která je v některých případech odváděna přímo do odpadu. Práškové barvy takovéto problémy nezpůsobují.

Prášek nezpůsobuje znečištění ovzduší

Díky recyklaci neunikají práškové barvy do ovzduší a nezpůsobují tak jeho znečištění.

Prášek neohrožuje zdraví výrobních operátorů

Jelikož práškové barvy neobsahují rozpouštědla, nejsou ohroženy dýchací cesty pracovníků, kteří s těmito barvami přícházejí do styku. Prášková barva také nezpůsobuje podráždění kůže, přesto se mohou objevit případy, kdy jedinec bude na určitý typ prášku citlivý. Prášek je možno z kůže smýt pouze teplou vodou.

Dodáváme prášky bez obsahu TGIC

V posledních letech jsme se zaměřili na výrobu práškových barev, které jsou nyní naprosto bez obsahu TGIC (Polyester triglycidyl isocyanurate). Naše práškové barvy jsou také bez obsahu olova a chromu II.

Prášek urchluje výrobu

Výrobní časy jsou s práškovými barvami výrazně kratší než za použití barev tekutých. Díky tomu šetří čas i energii.

Práškovou barvu můžete využít až s 95% efektivitou

Prášek, který se při aplikaci neuchytí na předmětu, může být recyklován a znovu použit. Díky tomu dosahují naše produkty až 95% efektivního použití.

S práškem můžete kontrolovat tloušťku nátěru

S práškem máte tloušťku nátěru pod kontrolou. Díky naší patentované technologii můžte také dosáhnout výjimečně tenkých nátěru, které dříve nebyly možné.

Práškové barvy nabízejí obrovské množství odstínů a speciálních efektů

Ať už potřebujete dekorativní barvu, funkční nátěr anebo obojí, práškové barvy vám nabídnou řešení. Jejich výjimečné funkční vlastnosti jsou od antimikrobiálních až po antikorozivních a vše mezi tím, co si jen dovedete představit.

Použití práškové barvy je čistší

Aplikce práškových barev je mnohem čistší práce než aplikace barev tekutých. Aplikační kabiny se snadno čistí pomocí gumové stěrky. Neměly by se za tímto účelem používat kartáče ani vzduchové hadice. Jakýkoli prášek mimo aplikační budku může být jednoduše odstraněn pomocí průmyslového vysavače.

Práškové barvy jsou flexibilní

Práškové barvy mohou být aplikovány na řadu nejrůznějších povrchů, nejen na kov. Sklo a další termosetové povrchy mohou být nalakovány práškovými barvami, pokud vydrží teplotu vypalovací pece. Množství takovýchto materiálů se neustále zvyšuje a to díky pokrokům v technologii nízkoteplotního vypalování.