Elektrostatické termosetové prášky

Úspšnost jakékoli práškové barvy závisí na jeho splikační technice ale samozřejmě také na vlastnostech a stavu samotného prášku.

Existuje široká řada prášků, ze kterých si můžete vybrat. Vaše volba by měla záviset na vlastnostech předmětu, na který je prášek aplikován.

Polymer termosetových prášku je většinou molekula o nízké hmotnosti. Tyto polymery se roztaví a rozprostřou během vypalování a zároveň projdou chemickou změnou – vytvoří se křížové vazby.

Prášek je kompromisem, který v sobě balancuje vypalovací teploty, viskozitu taveniny a rychlost vytváření křížových vazeb. Práškové barvy mohou poskytnout vysoký nebo nízký lesk, dekorativní nátěry, metaliky, textury a mnoho dalšího.

Složení práškových barev

Zákaldní prvky, nutné pro výrobu práškových barev:

  • Polymery
  • Vytvrzovadlo, katalyzátor, aditiva k vytvoření křížových vazeb a ke správnému vypálení
  • Aditivum pro správné rozprostření taveniny

Výběr surovin musí zohlednit:

  • Požadované vlastnosti nátěru
  • Aplikační techniku
  • Dobu a teplotu vypalování

Epoxidové prášky

Tyto práškové barvy poskytují vysoký lesk a jemný povrch a vynikající adhezivitu, flexibilitu a chemickou odolnost. Integrita filmu je při exteriérním použití vynikající.

Polyesterové prášky

Tyto práškové barvy se vyznačují vynikající outdoorovou trvanlivostí spolu s odolností vůči žloutnutí. Jsou vypalovány delší dobu a při vyšší teplotě než epoxidové prášky.

Hybridní epoxi-polyesterové prášky

Toto jsou široce rozšířené termosetové prášky. Epoxidová pryskyřice se zde chová jako vypalovací prvek pro pryskyřici polyesterovou. Podle poměrného zastoupení těchto dvou složek se také vlastnosti těchto prášků přibližují buď epoxidovým nebo polyesterovým práškům.

Polyuretanové prášky

Polyuretanové prášky jsou založeny na polyesterech obsahujících hydroxy skupinu, které zreagovaly s izokyanáty.