Práškové barvy Interpon UV

Práškové barvy Interpon UV jsou navrženy pro aplikace na již “předlakované” kovové předměty s částmi citlivými na teplo, jako je například PU pěna.

Interpon UV je vynikající alternativa k tradičním tekutým barvám a přináší mnohé ekologické výhody, jako je absence VOC.  Kvalita nátěru barev této řady je vynikající – zvláště vysoká odolnost proti poškrábání. Jak napovídá název, tyto nátěry také poskytují dobrou ochranu proti UV záření. Řada Interpon UV je dostupná v široké řadě barev a speciálních efektů.

Technické vlastnosti Interponu UV:
Adheze na předlakovaný kov: Třída 0 při 60µm na čistý pískovaný panel
Odolnost proti odření a obroušení: Tvrdost tužky >4H
Odolnost proti vlhkosti: 1000h žádné puchýře
Odolnost proti korozi: Záleží na předlakovaném kovu
Odolnost proti UV záření: Ztráta lesku méně než 50% po 300h QUV-B
Ztráta lesku méně než 50% po 1 oce testování Florida 5° při jižní expozici

Jak to funguje?

Je to docela jednoduché.
Kovový předmět by měl být připraven pro lakování. Prášek je aplikován klasicky elektrostatickým sprejováním a pak vypálen. Narozdíl od standardních prášku má vypalovací proces Interponu UV dvě fáze. Nejprve je prášek zahřán na teplotu, aby vytvořil taveninu. Ve druhé fázi se v nátěru vytvoří křížové vazby pomocí radikálové reakce. the radicals are created by the action of UV light on photoinitiators in the formulation.

Jak je Interpon UV skladován?

Interpon UV má skladovatelnost 6 měsíců, měl by být uložen při teplotě nižší než 18°C.