Technologie řízení částic

Particle Management Technology (technologie řízení částic) je patentovanou inovací AkzoNobel Powder Coatings. Díky ní dochází k vylepšení aplikačních procesů, z čehož benefitují zejména naši zákazníci – dochází ke snižování aplikačních nákladů a naopak ke zlepšení vlastností nátěrů.

Ovlivněním základního chování nabitých částic získáváme ještě větší kontrolu nad procesem aplikace práškových barev. Particle Management je souhrný termín pro řadu patentovaných technologií.

Existují tři produktové třídy s technologií Particle Management:

Interpon XTR:

jemně namletý prášek schopný aplikace v tenkých filmech – do 30 mikronů. Bez Particle Management Technology by bylo obtížné takovéto prášky fluidizovat a jejich nátěry by byly nekvalitní. Interpon XTR je díky této technologii fluidizován a aplikován jako prášek standardní se stejnou výslednou kvalitou. Tato řada je typicky používaná na domácí spotřebiče, kde jsou důležité nízké aplikační ceny.

Interpon AF:

produktová řada s vlastnostmi mezi standardními prášky a Interponem XTR. Velikost částic je poněkud snížena ale tloušťka nátěru je bližší konvenčním práškům. Technologie řízení částic zde umožnuje, díky efektivnější aplikaci, značné finanční úspory ale také kvalitnější vlastnosti nátěru. Použití Interponu AF je nejvýhodnější na stropní obložení, kde rovnoměrné rozložení prášku vede ke stálému barevnému odstínu.

Interpon AC:

práškový nátěr vhodný na předměty, u kterých se objevuje tzv. problém “Faradayovy klece”. Tyto předměty s nepravidelným tvarem mají části, které  se velmi špatně lakují.  Technologie řízení části tento problém odbourává.

Kompletní balíček opatření ke zlepšení aplikačního procesu je dodáván pod názvem Interpon Extra.

Interpon Extra je dostupný ve většině úprav a typů složení a jeho použití nevyžaduje žádné další investice. Jediný rozdíl, který by měl zákazník po aplikaci vidět, je větší kvalita.