Prášková výroba

Výroba práškových barev zahrnuje několik stádií:

Rozmělnění pryskyřice

Pryskyřice je nejprve rozemleta v kladívkovém mlýně nebo podobném zařízení, aby dostala správnou velikost.

Smíchání surovin

Rozdrcená pryskyřice je smíchána s dalšími přísadami za vzniku homogenní směsi.

Extruze

Tato homogenní směs je vložena do extruderu – nádoby, která je přednastavena na určitou teplotu, aby se pryskyřice zkapalnila. Rychlost, s jakou je dodáván materiál ze zásobníku do extruderu musí být speciálně nastavena. Na konci procesu extruze dostáváme částice hmoty v úlomcích o velikosti 10-20mm.

Finální drcení

Úlomky musí projít dalším drcením – musí mít správnou velikost, aby mohly být aplikovány lakováním.

Prosévání

Toto je finální proces výroby.

Skladování

Práškové barvy by měly být skladovány v pevně uzavřených kontejnerech na suchém místě, aby se zabránilo možné kontaminaci a navlhnutí prášku.