Předúprava podkladu před nátěrem

Hlavní cíle přípravy kovového povrchu před práškovým lakováním mohou být definovány následovně:

  1. Úplné odstranění všech cizích částic, např. mastnota, zemina, prachové nečistoty apod.
  2. Formování povrchu tak, aby byl vhodný pro nátěr, který má být aplikován.
  3. Předúprava by měla dodat jednotnost všem ošetřeným povrchům, bez ohledu na zdroj kovu nebo povrchových nečistot.

Povrchová předúprava se může lišit v závislosti na konečných požadavcích hotových výrobků – od jednokrokových čistících operací až po vícestupňové sofistikované předúpravy, která dávají povrchu kovu konverzní povlak.

Přítomnost jakéhokoliv izolačního filmu na povrchu kovu, který má být upraven omezuje nebo v některých případech brání přilnutí prášku.

Podklady

Ocel, hliník, měď, zinkové slitiny a galvanizovaná ocel jsou běžnými kovy, na které je prášek aplikován. V řadě případů získávají nátěry za normálních podmínek na dokonale vyčištěných kovech uspokojivé vlastnosti.

Ocel

Pro maximální odolnost vůči korozi a solným sprejům jsou na železné a ocelové povrchy aplikovány konverzní povlaky zinku a fosfátu.

Hliník

Přestože mají čisté povrchy hliníku a jeho slitin výbornou přilnavost, takže se snadno pokrývají, lze konečný výsledek vylepšit speciálním chromátováním.

Slitiny zinku

Pro všechny povrchy obsahující zinek, jako např. Zintec, Mazac a galvanizovaná ocel, se doporučuje vhodné fosfátování.

Odstranění oxidů a vodního kamene

Toho lze dosáhnout mechanickým odíráním, kartáčováním nebo u větších ploch abrazivním otryskáním.

Odstranění mastnoty

To je obvykle první krok v přípravě kovových povrchů před nátěry. Existuje mnoho způsobů, jakými provést tuto operaci, některé z nejčastějších metod jsou uvedeny níže.

  • Omytí rozpouštědlem
  • Ponoření do rozpouštědla
  • Odmaštění pomocí par rozpouštědla
  • Detergent
  • Emulzní čističe
  • Kyseliny

Fosfátování

Ceněná předúprava ocelových podkladů těsně před aplikací prášku je fosfátování. Čím větší vrstva, tím vyšší stupeň odolnosti vůči korozi; čím nižší, tím lepší mechanické vlastnosti. Proto se volí kompromis mezi mechanickými vlastnostmi a korozní odolností.

Práškové barvy se vyznačují vynikající přilnavostí na povrch předupravený fosfátováním. Fosfát se na železné podklady aplikuje postřikem ve třech nebo čtyřech stupních. Práce probíhá obvykle dvěma procesy oplachování vodou před sušením. Zinkové podklady se buď sprejují nebo noří ve pěti etapách, tzn. alkalické odmaštění, oplach, fosfátování a dvakrát vodní oplach. Je nezbytné, aby byla na fosfátovaný výrobek co nejdříve po vysušení aplikována prášková barva.

Chromátování

Chromování je hlavní předúpravou pro hliník a jeho slitiny. Může to být bezbarvý nebo žlutý oxid chromu nebo zelený fosforečnan chromu. Doporučená tloušťka nátěru je 0,1 – 0,5 g/m2. Provádí se v pěti etapách, které se skládají z alkalického odmaštění, oplachu a chromátování, po kterém následují dva oplachy. Pro maximální přilnavost by měla být vrstva chromování co nejmenší. Pro vysokou kvalitu je obvykle nutné použít pro konečný oplach demineralizovanou vodu.

Předúpravy bez těžkých kovů

Stále přísnější standardy životního prostředí značí odvrat od předúprav obsahující těžké kovy, zejména chromanu.