Dobrý nápad pro “zelenější” budoucnost

Práškové barvy jsou známé pro svou šetrnost k životnímu prostředí – žádné VOC (těkavé organické sloučeniny), žádné škodlivé látky, nízké odpady, nízká spotřeba energie – tím ale “zelený příběh” nekončí. AkzoNobel se snaží snížit vlastní uhlíkovou stopu minimálně o 20% do roku 2015 (na základě úrovně z roku 2008). V případě rozšíření obchodu, se zavazuje, že uhlíková stopa nesmí být vyšší než byla v roce 2008.

Snažíme se snížit spotřebu energie, recyklujeme obaly a využíváme suroviny pocházející z obnovitelných zdrojů – největší vliv má způsob naší výroby. proto jsme v roce 2005 založili tým Process Innovation. “V podstatě jsem poslal dva lidi aby sledovali naše výrobní procesy, ptali se na různé otázky a vrátili se s nápady,” vysvětluje Frank van Ooijen, provozní ředitel.

Nechceme si naše odborné “zelené” znalosti nechat pro sebe. “Vždy jsme ochotni pomoci našim zákazníkům stát se efektivnějšími,” poznamenává van Ooijen. “Poradíme jim s provozováním své pece, aby ji neprovozovali při příliš vysoké teplotě, nebo po velmi dlouhou dobu. Sledujeme jejich aplikační linky a nacházíme způsoby, jak je provozovat efektivněji. Nebo také navrhujeme změnu produktu s nižší vypalovací teplotou. V mnoha případech hraje roli spíše zdravý rozum nežli věda.”