Tvrdý boj o udržitelnou budoucnost

Které slovo je právě teď v rámci obchodu nejvíc sexy? Expanze? Profit? Nízkonákladovost? Je pravda, že všechny tyto pojmy jsou vzrušující. Ale slovo, které má zaručeně šťávu je “Udržitelnost”. Lidé ničí životní prostředí – klimatické změny, vyčerpání zdrojů, uhlíkové emise – a pokud nezmění své způsoby – udržováním a ochranou planety – bude to jen horší.

Práškové barvy mají velmi silné enviromentální renomé – žádné VOC (těkavé organické sloučeniny), žádné škodlivé látky, nízké odpady, nízká spotřeba energie – chceme aby každá část našeho obchodu byla “udržitelná”. “Výroba správných produktů z tohoto hlediska je velice důležitá,” říká Jaap van der Akker, HSE a manažer udržitelnosti. “To znamená z pohledu na naše suroviny, energetické zdroje, odpady, používání našich produktů a jejich životnost.”

AkzoNobel, jako společnost, má náročné ambice, včetně: snížení uhlíkové stopy o 20-25% do roku 2020 (ve srovnání s úrovní v roce 2008); hodnocení eko-účinnosti investic nad 5 miliónů eur; pozice mezi prvními třemi v žebříčku the Dow Jones Sustainability Index pro chemické odvětví.

A jak na to? Za prvé musíme dát do pořádku sami sebe. “Snížení odpadů je největší oblast, kterou můžeme mít pod kontrolou,” říká Akker. “Snížením každého jednoho kilogramu práškových odpadů, znamená o jeden kilogram méně surovin, které pak značí snížení naší uhlíkové stopy.”

Pro další odpady, které nelze snížit nebo recyklovat, hledáme jiné způsoby než je pošleme na skládku. “Ve Velké Británii, ve Fellingu, je posíláme kompostovacím společnostem,” vysvětluje Akker. “Jiné země vytvořili partnerství s výrobci cihel a cementu.” Ve většině případů se to provádí na základě “neutrálních nákladů”; žádné manipulační poplatky za odvoz, apod.

Druhým krokem ke zvýšení udržitelnosti je vrátit se na začátek, k našim dodavatelům. “Posoudili jsme naši uhlíkovou stopu a zjistili jsme že 90% bylo produkováno našimi surovinami a jen 10% v našich výrobních procesech,” říká Akker. “Práce s dodavateli, kterým pomáháme snížit jejich uhlíkovou stopu se stává rozhodující. V delším časovém horizontu bychom jim rádi pomohli nahradit pryskyřice založené na petrochemických bázích zemědělskými. Dále pozorujeme jejich stávající procesy, jako např. energetické využití a odpady, a pomáháme jim je snížit.”

Třetím krokem jak pomoci našim zákazníkům zlepšovat jejich procesy je např. účinnější vypalovací pece nebo tenčí povrchový film. Také doporučujeme zákazníkům koupi našich ekologicky prémiových produktů, které jsou prokazatelně více udržitelnější v řadě kritérií než konkurenční produkty.

V neposlední řadě se díváme na to, jak vyrobit ještě udržitelnější produkty. “Naše oddělení R&D (výzkum a vývoj) je nyní zaměřeno na rozvoj energeticky účinných vypalovacích metod,” říká Akker. “Nízkoteplotní vypalování a stále se rozšiřující vytvrzování zářením.”

“Klíčovým ale je, že chceme-li udělat něco pro udržitelnost, musíme se podívat na situaci “před” a “po” našem výrobním procesu,” říká Akker. “Chceme spolupracovat s našimi zákazníky a dodavateli, abychom dosáhli společného cíle.”