Zelený gigant chemického průmyslu

Jak moc jste zelení? Světle citrónově nebo tak tmavě jako borový les? Společnost Powder Coatings je šetrná k životnímu prostředí, protože její produkty, na rozdíl od rozpouštědlových nátěrových hmot, obsahují zanedbatelné množství těkavých organických sloučenin (VOC), které mohou způsobovat po vypuštění do atmosféry vysoké koncentrace ozónu.

Oddělení trvale udržitelného rozvoje společnosti AkzoNobel se sídlem v Gothenburgu ve Švédsku se zabývá tématem životního prostředí už více než 10 let. “Nedávno jsme se zaměřili na studii ekologické účinnosti, která kombinuje jak dopad na životní prostředí, tak finanční informace,” vysvětluje Kjerstin Ludvig, ekonomický inženýr z oddělení v oblasti životního prostředí. “Studie pohlíží na celý životní cyklus výrobku a je dobrým způsobem, jak sdělit informace o životním prostředí lidem, kteří s ním denně nepracují.”

Výsledky prezentovány v prosinci rocku 2007, i když nebyly neočekávané, potvrdily, že práškové barvy jsou ekologicky účinnější než konkurenční technologie. Stále je však prostor pro zlepšení. “Nyní můžeme poradit našim zákazníkům, jak zlepšit jejich “eko-efektivitu”, např. snížením vypalovací teploty nebo tenčí vrstvou prášku,” dodal Ludvig. Přínosy této studie byly tedy mnohem širší než se očekávalo.