Co je to VOC?

VOC (Volatile Organic Compounds) je anglická zkratka pro těkavé organické sloučeniny. Jedná se o obrovskou skupinu kapalin a plynů, z nichž mnohé jsou bezbarvé a bez zápachu.Tyto kapaliny se snadno odpařují již při pokojové teplotě, tzn. jsou nestabilní, těkavé. VOC mají schopnost reagovat s jinými látkami (jako jsou oxidy dusíku) za vzniku ozónu v nižší atmosféře. Vysoké koncentrace ozónu mohou způsobit poškození lidského zdraví, mají vliv na plodiny i pryžové materiály. Některé VOC jsou přímo škodlivé pro člověka (např. karcinogeny), jiné přispívají ke globálnímu oteplování (př. methan) nebo mohou ničit stratosférický ozón potřebný k ochraně před škodlivým ultrafialovým zářením (př. methylbromid).