Aplikace práškových barev Powder Coatings

Nejběžnější formou aplikace je elektrostatické sprejování nazývané Corona prováděné pomocí vysokovoltaické pistole.

Prášek je fluidizován v zásobníku, kudy prochází suchý čistý vzduch, který způsobí, že se prachové částice začnou chovat jako tekutina. Takový prášek je pak veden přívodními trubkami do pistolí.

Vzduch okolo trysek pistole je elektricky nabit. Díky tomu jsou práškové částice ionizovány – dostávají záporný náboj. Malé množství vzduchu vytlačuje prášek směrem ke kovovému substrátu, který je elektricky uzemněn. 

Nabité částice vždy směřují k uzeněným předmětům. Proto se práškové částice udržují na kovovém povrchu silnou elektrostatikou vazbou.

Existuje mnoho typů a tvarů stříkacích pistolí Corona. Je také mnoho jiných způsobů, kterými se dodává prášku elektrický náboj. Tribo pistole používají frikční nabíjení, címž osahují stejného efektu aniž by vytvářely elektrické pole. Výhodou Tribo pistole j, že možňují dobrou aplikaci často nepřístupných prostorů.

Další formou aplikace je namáčení do fluidizačního lože.

Electrostatická aplikace

Tato metoda využívá vysokonapěťový generátor nabíjející elektrodu na špici pistole. Takto je vytvořeno elektrostatické pole (corona) mezi pistolí a substrátem. Molekuly vzduchu je nabijí negativně a tento náboj poté předají částicím prášku, které jsou aplikovány na substrát, a tak se na substrátu udrží také elektrostatickou vazbou.

Tribostatická aplikace

Během této aplikační metody jsou práškové částice nabity pohybem po speciálním povrchu. Frikčně nabité částice jsou poté přitahovány a uloženy na připravený substrát.