Jaká pec je nejvhodnější k vypalování práškových barev?

Volba vhodné vypalovací pece závisí na mnoha proměnných včetně velikosti vypalovaných předmětů, jejich tvaru, tloušťce, materiálu, nákladech na provoz a typu používaného prášku.

Pece musí být navrženy tak, aby byl zajištěn jejich efektivní provoz a minimální údržba.

Teplota musí být přesně ovladatelná s odchylkou ±3oC odpožadované teploty. Indikátory teploty musí být umístěny co nejblíže k vypalovanému předmětu.

Rychlost proudícího vzduchu v peci by neměla být příliž vysoká aby neodfoukla usazený prášek z předmětu. Přijatelná rychlost vzduchu je mezi 1-2 metry za sekundu.

Konvekční pece

Toto je zatím nejpopulárnější metoda, přikteré jsou použity naftové nebo plynové hořáky. Zahřátý vzduch pak cirkuluje prostorem a poskytuje požadovanou teplotu. Zde nalakované předměty absorbují teplo a dojde k jejich vypálení.

V přímo vytápěných pecích se dostává horký vzduch přímo do místa vypalování. Zatímco v nepřímo vytápěných pecích prochází vzduch výměníkem, takže se do vypalovacího prostoru dostává pouze čistý vzduch.

V případě přímo vytápěných pecí musí být prováděny pravidelné kontroly a odstranění nečistot.

Infračervené pece

Hlavní výhodou radiačního tepla infračervené pece je, že rychle zvyšuje teplotu vypalovaného předmětu.

Radiace střední teploty je nejefektivnějším zdrojem záření pro vypalování termosetových prášků. Přitom panely dosahují teploty 850-950oC, alternativně zabalené elektrické panely 750-850oC. Vypalovaný předmět je udržován ve vzdálenosti 30cm od zdroje záření, minimální vzdálenost je 15cm.

Barva prášku zde také hraje svou roli – světlé barvy mohou odrážet více infračerveného záření a tím se pomaleji zahřívat. To znamená, že se každému prášku musí nastavit individuální vypalovací podmínky.