Dodávání stlačeného vzduchu

V současné době všechny jednotky pracující s práškovými barvami používají v některé fázi vypalování stlačený vzduch. Jeho množství by mělo být 5.6-7.0kg/cm2.

Případná vlhkost vzduchu způsobí ztrátu uniformity filmu a způsobí jeho znehodnocení. Může také způsobit adhezi k pistoli a její ucpání.

Vzduch obsahuje přibližně 77% dusíku, 20% kyslíku a 1% inertních plynů. Rovnováha je ustanovena vzhledem k prostředí, vodním parám, prachu a dalším částicím. Jelikož jsou práškové barvy velmi choulostivé, je nesmírně důležité, aby byl používaný vzduch naprosto čistý. Jeho vlhkost by neměla přesáhnout 30-40%.