Technika elektrostatického sprejování

Electrostatické sprejování

Prášek je obvykle umístěn v zásobníku poblíž aplikační budky. Poté přechází přes elektrostaickou stříkací pistoli, která dodává náboj částicím prášku a které se díky tomu váží na lakovaný předmět. Následná fúze a vypalování se již odehrává ve vypalovací peci. Prášek, který se během aplikace na povrchu předmětu neudržel, se recykluje a je znov použit.

Dodání prášku

Existují tři metody dodání prášku ze zásobníku do stříkací pistole, všechny používají vzduch jako přenosné médium. Základním předpokladem je kontrola dodávky prášku, která by měla mít stabilní rychlost. Většina práškových zásobníků má stejný nebo podobný design. 

Dodání pomocí vysokého napětí

Generátor vysokého napětí je obvykle umístěn v těsné blízkosti práškového zásobníku. Některé generátory jsou navrženy, aby poskytovaly pozitivní a/nebo negativní výstup. Všechny generátory by měly obsahovat vyrovnání proti přetížení propřípad selhání vysokého napětí.

Aplikační pistole

Na trhu můžeme nalézt celou řadu aplikačních pistolí a to jak automatických tak ručních.   Vnitřní průchod pistole by měl být co nejrovnější a co nejhladší, aby bylo zabráněno hromadění prášku. Takovéto blokace by mohly způsobit “vykašlávání” nebo “vyprskávání” prášku z pistole a tvorbu nerovného nátěru.

Výhody

 1. Tloušťka nátěru mezi 35 a 125µm během jedné aplikace.
 2. Výroba můžebýt zautomatizována, což zvýší produktivitu.
 3. Pohodlné změny odstínů práškových barev.
 4. Není třeba předehřívat substrát.
 5. Mohou být nalakovány tenké substráty (př. kovové folie).

Nevýhody

 1. Cena aplikačního zařízení je vyšší než u fluidizačního lože.
 2. Rychlost aplikace je nižší než u tekutých barev.

Typická elektrostatická aplikační linka obsahuje:

  • Práškový zásobník.
  • Zdroj stlačeného vzduchu s kontrolovanou vlhkostí.
  • Generátor vysokého napětí (30-100kV).
  • Aplikačí pistole:
     • ruční
     • automatické
  • Speciálně navržené lakovací budky.
  • Recyklační jednotka může obsahovat:
     • cyklonovou jednotku
     • filtry
     • nebo kombinaci obojího
  • Zařízení k odstranění kontaminant z recyklovaného prášku.
  • Uzemněný dopravník.
  • Vypalovací pec s provozní teplotou 160-200oC.