Fluidizační lože

Práškové barvy mohou být komerčně aplikovány pomocí fluiidního lože nebo elektrostatickým sprejováním, což je v dnešní době nejčastěji používaná metoda.

Fluidizační lože

Fluidizační lože bylo původně navrženo pro aplikaci termoplastových prášků a nadále zůstává jejich nejčastější metodou aplikace. V případě termoplastů je jejich aplikační tloušťka obecně velmi vysoká – 250 až 500 mikronů.

Fluidizační lože obsahuje nádrž s pórovitou membránou, přes kterou přechází nízkotlaký proud vzduchu. Ten slouží k fluidizaci prášku v nádrži - získává vlastnosti podobné kapalině, díky kterým se zlepší vlastnosti nátěru.

Lakované předměty se nejprve předehřejí. Tloušťka konečného nátěru je určena dobou imerze a teplotou, na kterou byl objekt předeřán.

Výhody

1)    Výjimečné tlustý nátěr s antikorozivními vlastnostmi už po jenom vypalovacím cyklu.
2)    Zsk uniformních nátěrů za použití vhodných prášků.
3)    Nízké počáteční náklady.

Nevýhody

1)    Relativně velké množství prášku musí být dodáno do zásobníku.
2)    Předmět musí být předehřán před aplikacía v některých případech zahřáni po ní, aby byly dodrženy všechny vypalovací podmínky.
3)    Tato metoda je vhodná jen pro předměty, u kterých je vyžadována vysoká tloušťka nátěru.
4)    Tato metoda je vhodnáu předmětů s relativně jednoduchými tvary.
5)    Tenké kovové předměty nemohou být nalakovány díky své malé tepelné kapacitě.