Systém regenerace prášku

Úlohou Powder Recovery system (systém regenerace práškové barvy) je shromáždit prášek, který se při aplikaci na předmět neuchytil a zrecyklovat ho a zároveň schromáždit práškové částice z výfuků klimatizace než budou vypuštěny do atmosféry.

 

 

 

Existují dva  typy kolektorů:

      • Cyklonové
      • Zásobníkové (cartridgeové)

 

Cyklonové kolektory

Vstup do cyklonu je spojen s lakovací budkou zatímco jeho výstup je spojen s výfukovým ventilátorem. Nadměrný nástřik prášu se dostává do cyklonu  rychlostí zhruba 20 metrů za sekundu.

V cyklonu je prášek extrahován ze vzduchu pomocí centrifugace. Větší a hmotnější částice jsou extrahovány nejsnadněji.

Takováto recyklace standardního prášku dosahuje až 95% efektivity. Řady, které obsahují vyšší procento malých částic (<10µ), klesá efektivita na 85%. Proto musí být u těchto prášků použit také zásobníkový kolektor, který zabrání úniku lehké frakce do atmosféry.

Cyklonové systémy jsou přesto s oblibou využívány, zejména v provozu s častou změnou odstínu práškových barev. Jejich použití totiž zaručuje vysokou čistotu lakovacích zařízení.

Cartidgeové filtry

Při použití zásobníkových filtrů je přebytek nastříkaného prášku dopraven do prostoru s několika zásobníkovými filtry.

Typické materiály filtrů:

  • Papírové zásobníky
  • Scinter lamellar (plastové)
  • Polyester

Zásobníkové filtry oddělují prášek od vzduchu pomocí vrstvy filtrů. Zadržený prášek se během filtrace akumuluje a zvyšuje její efektivitu na úkor sníženého proudění vzduchu. Vrstva prášku se proto z filtru pravidelně odstraňovat kvůli jeho kontrole. Prášek zachycený na filtru je poté přenesen do zásobníku a navrácen do systému.

Zásobníkové filtry dosahjí extrémní efektivity – až 99%. Skutečný stupeň efektivity závisí na typu filtru a pravidelnosti jeho čištění.