Problémy lakovací kabiny a regeneračního zařízení

Problém

Možná příčina

Řešení

Kontaminovaný povrch nebo jeho část

Prášek je kontaminován z dopravníku nebo závěsu

Pravidelně čistit dopravník před lakováním, pravidelně čistit závěsy.

 

Kontaminace způsobená předměty, které jsou v kabině lakovány

Zkotrolujte čistotu lakovaných dílů před aplikací prášku. Zajistit řádné vysušení dílů před aplikací prášku.

 

Kontaminace tlakového vzduchu procházejícího lakovací kabinou.

Izolujte okolí kabiny. Kabinu můžete izolovat v místnosti s filtrovaným vzduchem. Zkontrolujte okolí kvůli možným zdrojům kontaminace.

 

Kontaminace způsobená zdrojem vzduchu v aplikačním zařízení.

Zkontrolujte vzduchový systém v aplikačním zařízení.

 

Poškozené nebo chybějící práškové síto.

Nahraďte síto.

 

 

 

Špatné šíření prášku. Nevhodný přívod vzduchu v kabině.

Špatná funkce primárního filtračního média

a)  Vyčistěte nebo nahraďte filtrační médium.

b) Zkontrolute vlhkost okolního vzduchu.

c)  Zkontrolujte pulzní provoz filtračního média.

d) Zkontrolujte kontaminaci ztlačeného vzduchu mastnostou nebo vlhkostí.

 

Ucpané koncové filtry

Zkontrolujte médium primárního filtru pro únik prášku.

 

Použití stlačeného vzduchu pro vyčištění kabiny

Viz manuál – správné čistící procedury

 

Špatné umístění aplikační pistole

Upravte postavení aplikační pistole vůči kabině

 

Průvan v místnosti ovlivňuje směr šíření prášku v kabině.

Zmapujte proudění vzuchu v místnosti. Minimalizujte průvan.

 

Zablokovaný průchod vzduchu

a)  Check air volume control damper adjustment.

b) Check fire safety device for proper operation.

 

Nedostateční výkon dmychadla

Zkontrolujte jeho správnou funkci

 

Křížová kontaminace regenerovaného prášku

Nevhodné čištění kabiny/regeneračního zařízení

Vyčistěte aplikační zařízení podle pokynů výrobce

 

Turbulence v kabině

Vysoká rychlost práškovo-vzduchové směsi

Kontaktujte dodavatele aplikačního zařízení

 

Regenerace prášku je pod specifikovaným množstvím

Nedostatečná dodávka vduchu/objemu vzduchu

Viz ‘špatné šíření práškovo-vzduchové směsi’ a ‘špatný průtok vzduchu’

 

Špatné těsnění systému

Zjistěte a opravte všechny úniky vzduchu

 

Vysoké procento jemného prášku

Kontaktujte dodavatele prášku a aplikačního zařízení