Problémy s aplikací práškových barev

Problém

Možné příčiny

Řešení

Špatné nabíjení částic – nesprávná tloušťka práškového filmu, špatné pokrytí lakovaného povrchu

Zdroj vysokého napětí nefunguje správně s elektrodou

a)  Zkontrolujte, zda je zdroj vysokého napětí v provozu a jeho návaznost na elektrodu, včetně kabelu, rezistoru a pojistek.

b) Nahraďte chybějící nebo poškozenou elektrodu.

c)  Vyčistěte elektrodu ucpanou práškem.

 

Špatné uzemnění

Zkontrolujte uzemnění. Všechna místa kontaktu musí být bez prášku a dalšího znečištění.

 

Příliš velká rychlost přívodu prášku

Snižte rychlost dodávky prášku.

 

Příliš vysoká vlhkost vzduchu v kabině

Vlhkost vzduchu má za následek ztrátu náboje práškových částic. Snižte úroveň vlhkosti.

 

Příliš jemný prášek

a)  Udržuje konstantní poměr ve směsi nového a regenerovaného prášku.

b) Zkontrolujte velikost částic prášku. Kontaktujte svého dodavatele.

 

Typ prášku nebo jeho složení

Některé typy prášků se nabíjejí lépe než jiné a některé typy jsou navrženy pro tvorbu jen tenkého nátěru. Kontaktujte svého dodavatele.

 

Příliš vysoká rychlost vzduchu

 

Upravte nastavení vzduchu, používejte aplikační pistoli ve větší vzdálenosti.

 

Špatná penetrace – prášek se nedostane do děr, za ohyby a výstupky – problém Faradayovy klece

Pomalá rychlost dodávky prášku

Zvyště rychlost vzduchu v aplikačním zařízení.

 

Špatné uzemnění

Zkontrolujte uzemnění.

 

Špatný systém aplikace prášku

a)  Přizpůsobte aplikační zařízení

b) Vyzkoušejte jiné trysky

 

Příliš vysoké napětí

Snižte napětí.

 

Příliš vysoká rychlost distribuce prášku

Snižte rychlost vzduchu v aplikačním zařízení.

 

Špatné umístění aplikační pistole

Upravte umístětní aplikační pistole, aby aplikovaný prášek mířil rovně k předmětu.

 

Zpětná ionizace – práškové vrstvy se od sebe oddělují

Příliž vysoké napětí

Snižte napětí.

 

Aplikační pistole příliš blízko k předmětu

Změňte pozici aplikační pistole.

 

Šatné uzemnění

Zkontrolujte uzemnění.

 

Obtížná tvorba silných vrstev prášku

Snižte rychlost dodávky prášku.

 

Prášek pulzuje, prská – přerušená dodávka prášku

Nedostatečný tlak vzduchu

Zkontrolujte dodávku vzduchu.

 

Poškozená hadice nebo hadice s nevhodnou délkou

Zkontrolujte hadice pro dodávku prášku.

 

Hadice, práškové pumpy nebo sací trubice

a)  Vyčistit hadice, práškové pumpy a pistole.

b) Zkontrolujte dodávku vzduchu a jeho vlhkost.

c)  Zkontrolujte zařízení pro dodávku prášku.

d) Zkontrolujte vlhkost vzduchu a teplotu v oblasti lakovaného předmětu.

e)  Zkontrolujte aplikační zařízení pro špatnou tvorbu podtlaku.

 

Špatná dodávka prášku

a)  Zkontrolujte nastavení aplikačního zařízení.

b) Při nízké rychlosti prášku, zvyšte transportní vzduch.

c)  Nahraďte hadice novými s menším průměrem.

 

Špatná fluidizace v zásobníku

a)  Zvyšte tlak vzduchu

b) Zkontrolujte fluidizační membránu kvůli defektům a ucpávkám.

 

Malá tloušťka prášku na předmětu

Přidejte prášek do zásobníku