Problémy s dodávkou prášku při aplikaci

 

Problém

Možná příčina

Řešení

Špatné vyfukování prášku ze zásobníku.

Příliš vysoký tlak vzduchu, který působí fluidizaci.

Snižte tlak vzduchu.

 

Nedostatečná ventilace zásobníku.

a)  Zkontrolujte, jestli nejsou ventily zásobníku ucpány.

b) Zkontrolujte, jestli nejsou ucpaná pomocná zařízení ventilátoru a jestli je dodávka vzduchu dostatečná.

 

Vzduchu neprochází skrz povrch prášku.

Nedostatečný tlak vzduchu.

Zkontrolujte dodávku vzduchu do zásobníku. Nastavte tlak vzduchu na správnou hodnotu.

 

Ucpaná membrána.

Zkontrolujte, zda nejsou ucpané membránové póry díky znečištěnému vzduchu.

 

Poškozená membrána

Zkontrolujte spodní stranu zásobníku kvůli poškození.

 

Stlačený prášek usazený na membráně.

Ručně odstraňte prášek a vyčištěte membránu čistým vzduchem.

 

Špatná fluidizace

Malé množství prášku v zásobníku

Doplňte prášek do zásobníku do požadovaného množství.

 

Zahuštění nebo vlhký prášek

a)  Ručně uvolněte prášek a fluidizujte jej čistým suchým vzduchem.

b) Zkontrolujte, jestli je vzduch v aplikačním zařízení a kabině vlhký nebo znečištěný.

c)  Možná nutnost prosetí prášku.

 

Poškozená membrána.

Zkontrolujte spodní část zásobníku.

 

Ucpaná nebo zničená membrána

a)  Zkontrolujte, jestli nejsou membránové póry ucpané, znečištěné nebo potrhané.

b) Zkontrolujte, zda je membrána správně nasazena, zda nepropouští prášek.

 

Velikost práškových částic

a)  Udržujte stálý poměr nového a regenerovaného prášku.

b) Zkontrolujte, jaká je velikost práškových částicv zásobníku.

 

Nedostatečná fluidizace prášku

 

Kontaktujte dodavatele práškové barvy.

 

Ucpané/zanesené hadice a/nebo pumpy

“Normální” ucpání

Vyčistěte nebo nahraďte ucpané části.

 

Příliž vysoký tlak

a)  Zkraťte délku hadic.

b) Snižte vzduchová nastavení aplikační pistole a pump.

 

Vlhkost vzduchu

Zkontrolujte, zda je vzduch vlhký, mastný nebo znečištěný.

 

Složení hadic

Zkontrolujte hadice, kontaktujte dodavatele aplikačního vybavení.

 

Opotřebené práškové pumpy a další součástky.

Nahraďte všechny opotřebené předměty.

 

Velikost práškových částic.

a)  Udržujte stálý poměr nového a regenerovaného prášku.

b) Zkontrolujte, jaká je velikost práškových částicv zásobníku.

 

Ty prášku a jeho chemické složení

Některé typy prášku jsou náchylnější ke stlačování. Kontaktujte dodavatele prášku.

 

Zalomené nebo zploštělé hadice

a)  Odstraňte ostrá ohnutí a další překážky v hadicích. Chraňte hadice před opotřebením a špatným zacházením.

b) Nahraďte hadice, pokud jsou trvale poškozeny.

 

Práškové hadice jsou příliš dlouhé nebo mají mnoho ostrých ohnutí

 

Zkraťte délku hadic. Změňte jejich umístění.

Nedostatečná dodávka prášku

Prášek není fluidizován

Viz ‘Vzduchu neprochází skrz povrch prášku’ a ‘Ucpané/zanesené hadice a/nebo pumpy’.

 

Aplikační systém je ucpaný

a)  Zkotrlujte sací trubice, prášková čerpadla, hadice a pistole.

b) Zkontrolujte dodávaný vzduch. Změňte nastavení vzduchu na správnou hodnotu.

c)  Zkontrolujte, zda není prášek kontaminován.

 

Aplikační hadice jsou příliě dlouhé nebo mají mnoho ostrých ohybů.

Zkraťte délku hadic a změňte jejich umístění.

 

Nízký tlak vzduchu

Zkontrolujte dodávaný vzduch. Změňte jeho nastavení na požadované hodnoty.